Сертификати

Комбинации капки на д-р Бах №1 Паник атака
Комбинации капки на д-р Бах №2 Спешна помощ
Комбинации капки на д-р Бах №3 Сън
Комбинации капки на д-р Бах №4 Страх
Комбинации капки на д-р Бах №5 Депресия
Комбинации капки на д-р Бах №6 Тревожност
Комбинации капки на д-р Бах №7 Зависимост
Комбинации капки на д-р Бах №8 Натрапливост
Комбинации капки на д-р Бах №9 Памет и Концентрация
Комбинации капки на д-р Бах №10 Либидо
Комбинации капки на д-р Бах №11 Отслабване
Комбинации капки на д-р Бах №12 Анти стрес