Posted on 2 Comments

ОСЕМТЕ РАЗЛИЧИЯ НА ТЕРАПИЯТА С ЦВЕТЯТА НА Д-Р БАХ

  1. Духовната основа – Подходът на д-р Бах не се ограничава във въздействието си само в пределите на отделната човешка личност, а се разпростира и в духовно измерение.
  2. Целта на терапията: „Излекувай себе си!“ – Д-р Бах призовава хората да поемат отговорност за собствения си живот. Той доказва, че всички човешки същества носят в себе си всичко, от което се нуждаят за собственото си излекуване, така че нямат причина да се страхуват от болестта.
  3. Нова форма на диагноза – Терапията с Цветята на д-р Бах вместо да се концентрира и ориентира по физическите симптоми, разчита основно – много повече дори и от хомеопатията, на дисхармоничните или негативните модели на поведение на човека.
  4. Критерии при избора на растения – д-р Бах избира само определени растения с висока честота на трептене.
  5. Начин на получаване – Слънчевият метод и методът на варенето са прости и естествени начини, чрез които д-р Бах освобождава енергията на растенията от материалната им форма и я свързва с носещата субстанция водата. Това са методи на получаване, различни от методите познати в западната медицина. По този начин се получават лекарства с енергийни модели, много по-фини дори от тези в хомеопатичните лекарства.
  6. Фино, саморегулиращо се действие – Екстрактите от Цветята на д-р Бах действат чрез фини нематериални импулси. Те предават специфична, високочестотна информация, която стимулира умствените и емоционалните сили за самолечение и нямат странични ефекти или непоносимост с други форми на лечение.
  7. Голям брой хора, които могат потенциално да я използват – Това в най-добрия смисъл на думата „безвредно“ действие на Цветята на д-р Бах, позволява на много хора да се лекуват, без риск – нещо, което не е възможно при другите фини методи на лечение. Тъй като при описаните от д-р Бах състояния става дума за архетипни/първообразни модели на реакция на човешката природа, а не за болестни симптоми, човек по принцип няма нужда от задължително медицинско образование, но е желателно да има психологическо такова, за да работи успешно с лекарствата от Цветята на д-р Бах. Много важна е човешката зрялост, съчетана с добра съобразителност и способност за разбиране, както и емпатия към околните. Д-р Бах предвижда, че неговите цветя ще намерят място във всеки дом.
  8. Простотата като основен принцип – Има опасност понятието простота обаче да остане неразбрано в нашия сложен съвременен свят и да бъде объркано с примитивност. Простотата има нещо общо с единството, съвършенството и хармонията. Затова всеки човек се чувства, макар и несъзнателно, привлечен от така наречените прости неща в живота. За да успеем да обхванем единството и простотата отвъд отдалечеността и привидната сложност на едно събитие, са необходими не само обективност, разбиране и общ поглед към нещата, но и ние да се видим като част от цялото, което се управлява от един единен и прост принцип на сътворяването. Най-висшата цел и резултатът от лечението с Цветята на д-р Бах са да се възвърне към живот и да се подсили основната нагласа за възприемане на единството в сътворяването, стоящо зад привидното многообразие и сложност на света.
Posted on Leave a comment

Физически и психически симптоми, които се повлияват от капките на Д-р Бах

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

За подпомагане на физическото и психическото състояние, чрез възстановяване на емоционалното равновесие и баланс.

ФИЗИЧЕСКИ И ПСИХИЧЕСКИ СИМПТОМИ, КОИТО СЕ ПОВЛИЯВАТ ОТ КАПКИТЕ НА Д-Р БАХ

1. AGRIMONY / КАМШИЧЕ – Проблеми, скрити зад безгрижието.

Физически симптоми: Скърцане със зъби, акне, екземи, запек, спазми, схващания, трудно заспиване, гризат си ноктите, труден пубертет, проблеми с храносмилането

2. ASPEN / ТРЕПЕТЛИКА – Страх и безпокойство от непознати неща.

Физически симптоми: Изпотяване, влажни ръце, проблем с вегетативната нервна система, сърцебиене , кошмари, конвулсии спазми, побиват го студени тръпки, често имат мания за преследване, мускулни крампи, безпричинни страхове, по-чувствителни и тревожни хора, зависими, при Continue reading Физически и психически симптоми, които се повлияват от капките на Д-р Бах